12 carport terras LAAG compl
08 carport HOOG compl
07 carport HOOG kleur
03 carport HOOG kleur
13 carport terras HOOG kleur

Onze Missie & Visie

Wonen is een kwestie die ons allemaal raakt. We ervaren steeds groter wordende problemen op de woningmarkt. Vooral de Starters hebben het moeilijk om een geschikt plek te vinden waar men aan een toekomst kan werken. Het maakt dat mensen onzeker zijn over die toekomst. Is er straks nog wel een plek om te wonen voor ons en onze kinderen? Een woning biedt ons veiligheid.

Het beschermt je tegen ‘weer en wind’ en biedt rust na de drukte van alle dag. Misschien ben je gevlucht voor oorlogsgeweld en mag je hier op verhaal komen. Dan is een veilige woonplek evident. Het is een plek waar we onszelf kunnen zijn en ons kunnen ontplooien. Wie, om welke reden dan ook, geen goede plek heeft om te wonen, wordt enorm tekortgedaan. 

Vanuit die visie ontstond onze missie. Kaynad wil met Modublox het verschil maken. Wij willen door sociaal en maatschappelijk te ondernemen, samen met overheden, semi- overheden en ketenpartners verlichting brengen op een tweetal probleemgebieden. Enerzijds het reduceren van de spanning op de woningmarkt en anderzijds het milieu zo weinig mogelijk te belasten.